THÔNG TIN TÀU GHÉP

THÔNG TIN TÀU GHÉP THAM QUAN VỊNH HẠ LONG
Ngày 17 tháng 9 năm 2019


 

TT TÊN TÀU SỐ HIỆU
1 Hồng Hải QN - 1356
2 Phong Hải QN - 6091
3 Thành Công QN - 7298
4 Chi Thành QN - 6938

Giờ xuất bến: 
     Sáng: 06h30 đến 10h00
     Chiều: 11h00 đến 14h00

 

Tổ điều hành tàu ghép tham quan vịnh Hạ Long
Đ/c Lê Đức Cửu             ĐT: 0904606519
Hotline: 0911.619.066
Ghi chú: 
Tuyến 1: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Chó Đá, Đỉnh Hương, Trống Mái (Gà Chọi).
Tuyến 2: Đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt.
 

 

Tổ Tuyên truyền
 


 Đối tác khách hàng