Bãi tắm Công viên Đại Dương Hạ Long đạt tiêu chuẩn Bãi tắm du lịch

Ngày 28.9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 3718/QĐ-UNBND về việc công nhận Bãi tắm Công viên Đại Dương Hạ Long đạt tiêu chuẩn Bãi tắm du lịch

Bãi tắm Công viên Đại Dương Hạ Long thuộc phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long). Đây là bãi tắm thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc công nhận Bãi tắm Công viên Đại Dương (giai đoạn 1) là Bãi tắm Du lịch./.


Đối tác khách hàng