Ban Quản lý vịnh Hạ Long Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh

        Ngày 22/6, tại đảo Soi Sim trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cho gần 40 cán bộ, viên chức, người lao động của Ban năm 2017.
        Với tình huống giả định đưa ra là một tàu du lịch bị tai nạn trên vịnh Hạ Long, làm thoát dầu ra ngoài môi trường,một cán bộ của Ban phát hiện vụ việc, từ đó CBVC-LĐ của Ban cùng phối hợp chủ động, sẵn sàng ứng phó sự cố.
        Tham gia diễn tập, CBVC-LĐ của Ban không chỉ được diễn tập mọi tình huống khi có sự cố xảy ra như tập huấn công tác xử lý thông tin, báo cáo sự cố một cách nhanh chóng, khẩn trương nhất; cũng như diễn tập hoạt động thu gom chất thải nguy hại. Đồng thời, việc tập huấn giúp CBVC-LĐ của Ban biết rõ về tính năng, công dụng và cách sử dụng các trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu hay bất cứ sự cố nào tương tự xảy ra trên địa bàn quản lý.
        Việc tổ chức diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cũng như khả năng sẵn sàng cơ động trong việcphối hợp chặt chẽ, linh hoạt,ứng phó sự cố tràn dầu ra vịnh cho các cán bộ, viên chức lao động Ban Quản lý vịnh; góp phần đảm bảo môi trường, cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
          Một số hình ảnh diễn tập:

           


Đối tác khách hàng