Ban Quản lý vịnh Hạ Long kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ Hướng dẫn viên 2019

Vừa qua, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên của Ban năm 2019.
 


Các hướng dẫn viên được kiểm tra  kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ. Kết quả, trong tổng số 22 hướng dẫn viên  tham gia kiểm tra, đánh giá, có 07 hướng dẫn viên đạt loại giỏi, 15 hướng dẫn viện đạt loại khá. Đặc biệt, đến nay 100% hướng dẫn viên có thể sử dụng ngoại ngữ Anh, Trung Quốc, Pháp để cung cấp thông tin, hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.
 


Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ Hướng dẫn viên được Ban duy trì thường niên nhằm mục đích nâng cao chất lượng những người làm công tác thuyết minh, hướng dẫn, cung cấp thông tin tới khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long, góp phần vào nâng cao chất lượng du lịch Hạ Long./.
 

Hải Hà

 

 

 


Đối tác khách hàng