Ban Quản lý vịnh Hạ Long tham gia Hội nghị Tổng kết Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam năm 2019

Ngày 16/01/2010, tại Nhà khách Chính phủ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và đại diện các sở, ban ngành, địa phương có nhiều hợp tác trong lĩnh vực thẩm quyền của UNESCO, đại diện Ban quản lý các khu di sản thế giới, Công viên địa chất toàn cầu, khu Dự trữ sinh quyển... Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long, đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long tham dự hội nghị.

Trong năm 2019, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phát huy vai trò tích cực, chủ động tại UNESCO, đóng góp vào những vấn đề quan trọng mà UNESCO và các nước thành viên quan tâm, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam tại UNESCO và trên trường quốc tế, đồng thời bảo vệ các lợi ích của Việt Nam, thể hiện qua việc có nhiều đóng góp tích  cực tại một số kỳ họp quan trọng của UNESCO như Kỳ họp 43 của Ủy ban Di sản thế giới tại Azerbaijan, kỳ họp lần thứ 7 Đại hội đồng Công ước 2005 về bảo vệ, phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa…; Các danh hiệu được UNESCO công nhận ngày càng được các bộ, ngành, địa phương chú trọng quản lý hiệu quả, phát huy các giá trị di sản để phát triển bền vững, gắn mục tiêu phát triển với việc bảo tồn bản sắc văn hóa, môi trường, phát huy vai trò cộng đồng….Năm 2020, Ủy ban quốc gia UNESCO xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao, phát huy hình ảnh, vị thế và vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn của UNESCO; Xây dựng các Đề án cụ thể việc vận động, ứng cử vào các cơ chế khác nhau của UNESCO; Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đang tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO; Củng cố bộ máy Ủy ban Quốc gia UNESCO với việc kiện toàn bộ máy các Tiểu ban, Ban thư ký Ủy ban quốc gia; đẩy mạnh vai trò điều phối của Ủy ban quốc giao UNESCO Việt Nam với  các bộ, ngành của Việt Nam.
 

Hải Hà


Đối tác khách hàng