Ban Quản lý vịnh Hạ Long thực hiện nghi lễ Chào cờ và hát Quốc ca hàng tuần

Thực hiện theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, mỗi thứ 2 đầu tuần, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã triển khai nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca tại đơn vị.
 

Cứ đúng 7 giờ 25 phút sángthứ 2 hàng tuần,toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị khối Văn phòng Banvới trang phục gọn gàng, xếp hàng ngay ngắn trước cờ Tổ quốc và thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. 
Nghi thức chào cờ Tổ quốc đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở toàn thể viên chức và người lao động trong cơ quan tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
Việc thực hiện nghi thức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần là nét đẹp văn hóa, hoạt động có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc. Duy trì nghiêm túc việc làm này sẽ tạo nên không khí phấn khởi để mỗi cán bộ viên chức, người lao động bước vào tuần làm việc mới thêm hăng say,trách nhiệm,qua đó làm tốt hơn nhiệm vụ công việc được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh./.

 

Hoàng Hương


Đối tác khách hàng