Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức tập huấn giám sát sinh vật đáy và hệ sinh thái rừng ngập mặn trên vịnh Hạ Long

Từ ngày 16 đến ngày 28/12,  Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức tập huấn giám sát sinh vật đáy và hệ sinh thái rừng ngập mặn trên vịnh Hạ Long cho cán bộ nhân viên của Ban. Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Công Thung - Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham gia giảng dạy.

Với mục đích nâng cao năng lực thực hiện giám sát đa dạng sinh học, tập trung giám sát sinh vật đáy và hệ sinh thái rừng ngập mặn, tham gia lớp tập huấn, các học viên được tập trung đi sâu vào cách tiếp cận phương pháp giám sát cụ thể đối với sinh vật đáy, hệ sinh thái rừng ngập mặn; đồng thời qua quá trình tập huấn có thể nhận biết, phân loại được một số loài điển hình trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, một số loài sinh vật đáy (nhóm sinh vật chỉ thị cho mức độ đa dạng sinh học).
 Ngoài tập huấn lý thuyết, các học viên được dành phần lớn thời gian cho công tác thực địa tại một số điểm trên vịnh Hạ Long như khu vực hòn Bù Xám, Cống Đỏ, khu vực đảo Đầu Gỗ./. 
 

Hải Hà


Đối tác khách hàng