Ban Quản lý vịnh Hạ Long trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản với đoàn Phúc Kiến

     Ngày 17/9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long có buổi làm việc với đoàn công tác của sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
     Tại buổi làm việc, 2 đoàn đã trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản thế giới của vịnh Hạ Long và các di sản thế giới của Phúc Kiến; mong muốn sẽ phát triển hợp tác du lịch và kết nối giữa 2 tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Quảng Ninh (Việt Nam) nói chung, cũng như giữa các di sản thế giới nói riêng.
 

Quang cảnh buổi làm việc
     Quảng Ninh đã và đang hướng tới sự phát triển bền vững. Với quan điểm phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn và phát huy bền vững các nguồn tài nguyên du lịch, việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Phúc Kiến trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản để có những giải pháp, cách làm hiệu quả, phù hợp thực tế của hai địa phương là rất cần thiết../.
 

Đối tác khách hàng