Ban quản lý vịnh Hạ Long triển khai công việc của Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Di sản, mới đây Câu lạc bộ các Di sản thế giới tại Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Là một thành viên trong câu lạc bộ, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tích cực phối hợp cùng Ban quản lý các di sản bạn xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá chung cho 8 khu di sản- một trong những nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

Câu lạc bộ các di sản thế giới tại Việt Namđược thành lập năm 2013 với sự tham gia của 8 khu di sản: Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, Hội An, Mỹ Sơn, Hoàng Thành Thăng Long,  Thành Nhà Hồvà Quần thể danh thắng Tràng An. Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ là tập hợp các thành viên của các khu di sản thế giới, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản trên tinh thần tự nguyện tham gia,tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệmnghiệp vụquản lý,góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và bảo tồn di sảnvà hướng đến hội nhập trong công tác bảo tồn di sản ở khu vực và trên thế giới./.
 

Hoàng Hương


Đối tác khách hàng