Bồi dưỡng kiến thức quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản TNTG vịnh Hạ Long

Từ ngày 18 đến ngày 28.5.2020, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cho viên chức, lao động của các trung tâm bảo tồn Di sản và trung tâm Hướng dẫn và Điều hành du lịch vịnh Hạ Long.


Quang cảnh lớp học

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức được tìm hiểu thông tin về các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; công tác quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch trên Vịnh.
Thông qua việc thường xuyên được bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật thông tin có liên quan đến quản lý Di sản viên chức, người lao động Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy bền vững Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Ngô Nga

 

 

Đối tác khách hàng