Cho ý kiến về Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Ngày31/10, tại TP Hạ Long, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017-2021.
Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý vịnh Hạ Long và ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đồng ý sửa đổi, bổ sung Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017-2021.


Đ/c Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Đồng chí khẳng định: Việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch phải trên nguyên tắc phù hợp với Nghị định 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam; đảm bảo tầm nhìn dài hạn, góp phần quản lý, bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị của vịnh Hạ Long, kiểm soát các hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực vịnh Hạ Long.Đặc biệt việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sẽ từng bước giải quyết sức ép từ sự phát triển đa ngành, dân cư, du lịch ảnh hưởng tới di sản; đảm bảo phát triển hài hòa giữa bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị di sản, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý di sản trước yêu cầu tình hình mới.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổng hợp các ý kiến tham giacủa các đại biểu tại cuộc họp, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch trong tháng 11/2019 và xin ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

 

Theo Báo Quảng Ninh điện tử


Đối tác khách hàng