Chuyên gia quốc tế tư vấn quản lý hiệu quả Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

     Trong khuôn khổ dự án “Đánh giá hiệu quả công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long” do UNESCO tài trợ, từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2019, Giáo sư Richard Mackay, chuyên gia tư vấn về khoa học và kỹ thuật, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO đã có chuyến công tác tại Hạ Long để thực hiện đợt tư vấn đầu tiên cho dự án. Trong hai ngày đầu của chuyến công tác, Giáo sư Richard đã dành thời gian cùng với cố vấn trưởng của dự án là PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - nguyên Tổng Cục phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và nhóm dự án của Ban Quản lý vịnh Hạ Long khảo sát thực địa tại các cảng tàu du lịch, khu vực ven bờ, 5 tuyến du lịch trên vịnh Hạ Long và khu vực Cát Bà - Hải Phòng. 
 

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh Hoàng Hương)

 
     Trên cơ sở kết quả khảo sát và tài liệu được cung cấp, Giáo sư Richard Mackay đã trao đổi với nhóm dự án và nêu quan điểm từ góc độ chuyên gia về các nội dung liên quan đến quản lý Di sản như đánh giá hiệu quả quản lý; nhận diện về các giá trị của Di sản; nguy cơ và mối đe dọa đối với Di sản; phát triển du lịch bền vững; kế hoạch quản lý du lịch; công tác quản trị; người dân địa phương với Di sản; ranh giới và vùng đệm Di sản. Giáo sư cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tại một số Di sản thế giới như Angkor (Campuchia), quần thể hang Mạc Cao - Đôn Hoàng  (Trung Quốc), Blue Mountains (Australia); giới thiệu thêm một số tài liệu có thể nghiên cứu tham khảo áp dụng cho đánh giá công tác quản lý Di sản vịnh Hạ Long gồm Hướng dẫn về đánh giá tác động di sản đối với di sản văn hóa thế giới của Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS), Danh mục hướng dẫn đánh giá tác động của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Khái quát lại những nội dung đã đề cập, Giáo sư Richard Mackay nhấn mạnh đến 4 vấn đề cần lưu ý trong quản lý hiệu quả Di sản: giá trị nổi bật ngoại hạng toàn cầu của Di sản là yếu tố trung tâm của công tác quản lý Di sản; quyết định của các cơ quan liên quan đến công tác quản lý Di sản cần có cách tiếp cận tổng thể và cùng tham gia vào quá trình bảo tồn Di sản; phát triển du lịch bền vững phải có nỗ lực và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý liên quan với chiến lược, cơ chế quản lý linh hoạt; người dân địa phương cần được hưởng lợi từ Di sản.
     Trong thời gian làm việc tại Hạ Long, Giáo sư Richard Mackay cùng PGS.TS Nguyễn Chu Hồi và nhóm dự án của Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã thảo luận, thống nhất chỉnh sửa, hoàn thiện bộ công cụ nâng cao Di sản của IUCN (gồm 12 công cụ đã được Ban Quản lý vịnh Hạ Long vận dụng xây dựng) để đánh giá công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; dự kiến đề cương sơ bộ báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Trên cơ sở đó, sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và đề cương chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
     Nội dung báo cáo và đề cương kế hoạch này sẽ được trình bày tại Hội thảo dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 tại Hạ Long. Cùng với một loạt nội dung công việc của dự án đã triển khai trước đó, Hội thảo về công tác quản lý Di sản vịnh Hạ Long diễn ra vào tháng 6/2019 là cơ sở quan trọng để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thảo luận, thống nhất, hoàn thiện sản phẩm cuối cùng của dự án “Đánh giá hiệu quả công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”. 
Trần Hường
 

Đối tác khách hàng