Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 03/01, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã triển khai tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Thành ủy Hạ Long về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.Lãnh dạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lượng khách và phí tham quan đều tăng so với cùng kỳ, vịnh Hạ Long được quản lý, bảo tồn tốt. Đã có trên4,1 triệu lượt kháchtham quan vịnh Hạ Long (đạt 104% so với cùng kỳ); trong đó 1,28 triệu khách Việt Nam, đạt 105,4% và 2,82 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 104% so với năm 2017. Thu phí tham quan đạt 1.184 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳnăm trước.
 Công tác quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm,đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch, an ninh trật tự trên Vịnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tổ chức quán triệt, học tập tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ. Năm 2018, Đảng bộ có 02 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Ban đủ điều kiện đề nghị Thành ủy Hạ Long đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm 2019, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo đục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Tiếp tục khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đoàn thể cơ quan giai đoạn 2018-2020. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019…
Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà – Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể Đảng bộ Ban đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ Ban tiếp tục phát huy và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.
Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 02 Chi bộ, 20 Đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2018.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 

Hương Hoàng


Đối tác khách hàng