Đình chỉ hoạt động dịch vụ kayak trên Vịnh Hạ Long đối với các đơn vị chưa ký hợp đồng hoạt động với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long

Vừa qua, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã ban hành văn bản số 648/BQLVHL-VP về việc đình chỉ hoạt động dịch vụ kayak trên vịnh Hạ Long đối với các đơn vị chưa ký hợp đồng hoạt động với Ban Quản lý vịnh Hạ Long.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long thông báo đình chỉ hoạt động dịch vụ kayak trên vịnh Hạ Long đối với: chi nhánh Công ty TNHH TM và DV du lịch Bigsea với lý do đơn vị có 19 kayak đang tập kết tại vụng Tùng Sâu; công ty CP đầu tư  và phát triển Tàu du lịch với lý do đơn vị có 20 kayak đang tập kết tại khu vực Vung Viêng; công ty CP Quản lý Đường sông số 3 với lý do đơn vị vị có 10 kayak đang tập kết tại khu vực Vung Viêng; Công ty TNHH phát triển du lịch Hạ Long với lý do đơn vị có 20 kayak đang tập kết tại khu vực vụng Tùng Sâu;Công ty TNHH MTV Dụ Biên với lý do đơn vị có 60 kayak đang tập kết tại khu vực vụng Tùng; Hợp tác xã dịch vụ Vạn Chài Hạ Long với lý do đơn vị có 50 kayak đang tập kết tại khu vực Vung Viêng.
Thời gian đình chỉ từ ngày 26.8.2017 đến khi đơn vị hoàn thành việc ký hợp đồng dịch vụ kayak, đò chèo tay với Ban Quản lý vịnh Hạ Long theo quy định.


Đối tác khách hàng