Giám sát các loài ưu tiên trên cạn ở vịnh Hạ Long năm 2019

     Từ ngày 7.5, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã phối hợp Viện Sinh thái miền Nam triển khai giám sát các loài ưu tiên trên cạn ở vịnh Hạ Long.
     Đoàn giám sát của Ban Quản lý vịnh Hạ Long và chuyên gia của Viện sinh thái miền Nam đã tiến hành giám sát các loài ưu tiên trên cạn ở vịnh Hạ Long, cụ thể: hệ sinh thái các thảm thực vật trên đảo (tiến hành chọn điểm thiết lập ô mẫu định vị với kích thước 50 x 50m; định vị ô mẫu ở bốn góc bằng sơn đỏ; khảo sát ô mẫu...); một số loài động thực vật (cọ Hạ Long: giám sát sự thay đổi số lượng cá thể cọ Hạ Long và giám sát các cá thể ra hoa tạo quả để đánh giá khả năng tái sinh của loài trong tự nhiên. Tiến hành so sánh đánh giá khả năng ra hoa tạo quả của mỗi cây trong chu kỳ quan sát..; tuế Hạ Long: ghi nhận tọa độ sườn núi trước cửa động Sửng Sốt phân bố nhiều tuế Hạ Long. Chụp ảnh toàn bộ cảnh vách núi có sự phân bố tuế Hạ Long nhiều tại khu vực động Sửng Sốt, tiến hành số hóa và chia ô tiêu chuẩn 10 x10m...; Lan Hài: Quan sát bằng mắt thường, chụp ảnh tổng thể khu vực phân bố và chụp ảnh từng ô mẫu. Xác định từng cá thể hay đám lan hài hiện diện trong ô mẫu, ghi nhận tình trạng vật hậu (ra lá non, ra hoa, ra quả...)...; Khỉ Vàng: Ghi thông tin loài bắt gặp như: số lượng, hình dáng, màu sắc chai mông, đặc điểm về sinh cảnh sống. Xác định và ghi nhận tác động của các mối đe dọa đến Khỉ Vàng. Sử dụng ống nhòm, máy ảnh, máy GPS và biểu ghi chép số liệu để thu thập số liệu giám sát...; Thạch sùng mí: Sử dụng phương pháp bắt- đánh dấu - thả - bắt lại để ước tính kích cỡ quần thể Thạch sùng mí Cát Bà. Mẫu vật khi bắt gặp được dùng bút xóa ghi ký hiệu trên đầu cá thể theo thứ tự, theo tuyến và theo cá thể được phát hiện. Mỗi cá thể được chụp ảnh trước - sau khi đánh dấu để dễ nhận diện lại trong các lần khảo sát khác nhau....
     Việc giám sát các loài ưu tiên trên cạn ở vịnh Hạ Long nhằm theo dõi sự thay đổi, biến động về quần thể, hệ sinh thái, quần xã của động, thực vật trên vịnh Hạ Long. Qua đó, xác định nguyên nhân tác động đến các hệ sinh thái, loài động, thực vật trên vịnh để lựa chọn, đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp. Thông qua hoạt động giám sát sẽ thu thập thêm thông tin để bổ sung vào cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học vịnh Hạ Long, phục vụ cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản.
     Dự kiến, đợt triển khai giám sát này sẽ kết thúc vào tháng 9/2019.
Theo báo Quảng Ninh điện tử
 

Đối tác khách hàng