Hội thảo khoa học "Xây dựng Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030: Vấn đề và cách tiếp cận"

     Ngày 23.12, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030: Vấn đề và cách tiếp cận". Tham dự hội thảo ông Mai Phan Dũng, Tổng Thư ký Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội; Cục Di sản Văn hóa; Văn phòng IUCN Việt Nam; các chuyên gia và nhà khoa học; đại diện các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh. Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, chủ trì hội thảo.
 

Quang Cảnh Hội thảo
     Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe bài tham luận về công tác quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trong bối cảnh hiện nay của PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ Tài nguyên Và Môi trường); quản lý phát triển du lịch vịnh Hạ Long và những vấn đề đặt ra của PGS.TS Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch); công tác quản lý Di sản vịnh Hạ Long trong bối cảnh mở rộng Di sản Hạ Long của Cục Di sản Văn hóa... Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về dự thảo đề cương Kế hoạch quản lý Di sản thiên thiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 
 

PGS.TS Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Du lịch trình bày
 
     Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý đánh giá công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị Di sản thiên nhiên trong thời gian qua; trên cơ sở đó cùng thảo luận, thống nhất các vấn đề và cách tiếp cận trong việc xây dựng kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới phù hợp với bối cảnh hiện nay. 
 
Phương Anh
 

Đối tác khách hàng