Hội thảo "Tham vấn kết quả đánh giá hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long"

     Ngày 18/6, tại thành phố Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Hội thảo "Tham vấn kết quả đánh giá hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long". Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Đánh giá hiệu quả công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”, do UNESCO tài trợ.

 
     Tham dự Hội thảo có ông Michael Croft – Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội,  Giáo sư Richard Mackay – Chuyên gia tư vấn quốc tế, cùng một số chuyên gia tư vấn trong nước, Đại diện Văn phòng IUCN Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
     Tại Hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý liên quan đã trao đổi một số nội dung về công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (DSTNTG VHL); tư vấn về đánh giá hiệu quả công tác quản lý DSTNTG VHL; Tiếp cận tổng hợp trong quản lý, quản trị DSTNTG VHL; nâng cao hiệu quả quản lý vùng đệm Di sản vịnh Hạ Long; Kinh nghiệm quản lý Di sản ở các nước và bài học lựa chọn cho DS VHL; Sự phối hợp của các ngành, địa phương trong công tác quản lý DSTNTG VHL …
     Ngoài việc phân tích, đánh giá nguy cơ và mối đe dọa đối với di sản như vấn đề khai thác vùng đệm vịnh Hạ Long, sự tác động của môi trường, biển đối khí hậu, phát triển du lịch bền vững…các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý một số di sản thế giới tại các quốc gia hiện nay. Đồng thời, giới thiệu thêm một số tài liệu có thể nghiên cứu tham khảo áp dụng cho đánh giá công tác quản lý Di sản vịnh Hạ Long. Cùng với đó, tập trung thảo luận, trao đổi, đề ra các giải pháp cụ thể, mang tính cấp thiết đối với công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
     Hội thảo là cơ hội để cơ quan quản lý Di sản tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức quốc tế, các đại biểu về kết quả đánh giá hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long thời gian qua. Những vấn đề được đề cập, phân tích và tư vấn tại Hội thảo sẽ đem lại kết quả quan trọng và hữu ích, giúp cơ quan quản lý Di sản có một hệ thống dữ liệu đa chiều, khách quan, sát với thực tiễn để tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp quản lý Di sản một cách phù hợp hiệu quả để giải quyết các áp lực, đe dọa đến vịnh Hạ Long... Qua đó, hoàn thiện báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; Dự thảo kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2017 - 2021.
     Hội thảo là một trong những nội dung chào mừng kỷ niệm 25 năm vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1995-17/12/2019).
 
Hoàng Hương - Ngô Nga
 

Đối tác khách hàng