Không neo đậu phương tiện thủy, bè mảng trái phép trong khu vực Di sản vịnh Hạ Long

Ngày 29.10, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành thông báo số 673/TB-UBND về việc không neo đậu phương tiện thủy, bè mảng trái phép trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Theo đó, từ ngày 10.11.2019  các tổ chức, cá nhân không neo đậu phương tiện thủy, bè mảng trái phép trong khu vực bảo vệ tuyệt đối Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, trừ các phương tiện thủy, bè mảng đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trên vịnh Hạ Long, hoặc trong trường hợp khẩn cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Các tổ chức, cá nhân không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm tùy theo mức độ vi phạm.

 

Ngô Nga


Đối tác khách hàng