Kiểm tra, đánh giá chất lượng tàu du lịch

           Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long có văn bản số 4696/UBND về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long
Theo đó, UBND thành phố đề nghị các thành viên trong Hội đồng thẩm định tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng tàu du lịch hoạt động trên Vịnh chủ động xem xét, đối với những tàu đã được hoán cải, sửa chữa đạt chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn, thời hạn theo quy định, đảm bảo an toàn thì được cấp phép tiếp tục hoạt động; đối với những tàu mặc dù chưa quá niên hạn hoạt động theo quy định, nhưng tiêu chuẩn chất lượng không đảm bảo theo quy định, thì vẫn kiên quyết dừng, không cho hoạt động phục vụ khách du lịch để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.
          Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long không chỉ đảm bảo an toàn cho khách du lịch mà còn tạo thương hiệu du lịch Hạ Long – điểm đến an toàn, thân thiện ./.


Đối tác khách hàng