Tạm dừng hoạt động của bãi tắm Soi Sim

     Theo văn bản số 645/BQLVHL-VP ngày 31/7/2019 của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, từ ngày 30.7.2019, bãi tắm Soi Sim trên vịnh Hạ Long sẽ tạm dừng hoạt động.
     Bãi tắm Soi Sim (thuộc đảo Soi Sim, trên Vịnh Hạ Long) nằm trong tuyến du lịch số 2 ở phía Tây Nam khu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Bãi tắm này cách Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 12km. Theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh, bãi tắm Soi Sim đã được công nhận là bãi tắm du lịch, thời hạn được công nhận là hết ngày 29.7.2019. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long thông báo tạm dừng hoạt động của bãi tắm Soi Sim đến khi UBND tỉnh có quyết định công nhận lại bãi tắm Soi Sim là bãi tắm du lịch.
Ngô Nga
 

Đối tác khách hàng