Thay thế tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 6588/UBND-XD2 về việc giải quyết nhu cầu thay thế tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Việc giải quyết như cầu thay thế đảm bảo các nguyên tắc: đối với tàu tham quan: 01 tàu vỏ gỗ được thay thế bằng 01 tàu đóng mới bằng vỏ thép hoặc vật liệu tương đương; Đối với tàu lưu trú: 01 tàu vỏ gỗ được thay thế bằng 01 tàu đóng mới bằng vỏ thép hoặc vật liệu tương đương, không tăng số giường; khuyến khích thay thế từ 02 tàu trọng tải nhỏ bằng tàu có trọng tải lớn hơn (cho phép số giường tàu đóng mới lớn hơn tổng số giường của các tàu được thay thế và cộng thêm không quá 30%). Tiêu chí chất lượng, trang thiết bị tiện nghi, an toàn, thiết kế hệ thống điện của các tàu thay thế đảm bảo yêu cầu theo các tiêu chí, điều kiện, quy định quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long của Tỉnh và quy định hiện hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy nổ trên tàu du lịch.
UBND tỉnh giao sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thỏa thuận thiết kế do chủ tàu lựa chọn nhưng cho phéo được thiết kế đẹp hơn, tốt hơn, tiêu chí cao hơn với nguyên tắc không vượt quá quy mô thiết kế mẫu; đồng thời đánh giá việc đảm bảo các tiêu chí của tàu thay thế trước khi đóng mới và nghiệm thu, đưa vào hoạt động.
UBND tỉnh cũng giao UBND thành phố Hạ Long chủ trì, phối hợp với  Ban Quản lý vịnh Hạ Long và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm soát số lượng, quy mô đội tàu trên Vịnh và việc thay thế tàu theo nội dung Phương án; Tổ chức hướng dẫn các chủ tàu hiện có tàu hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long để tổ chức thực hiện phương án từ ngày 12/9/2019; Tổng hợp nhu cầu thay thế tàu tham quan, tàu lưu trú báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý vịnh Hạ Long chủ trì, khẩn trương tham mưu, đề xuất công bố công khai sức tải vịnh Hạ Long; cùng với sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan làm việc với các chủ tàu thực hiện cam kết đảm bảo các tiêu chí để ký hợp đồng đưa tàu vào hoạt động trên vịnh Hạ Long ./.

 

Hải Hà


Đối tác khách hàng