Thông báo hướng dẫn thực hiện quy định miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Ngày 28/12, Ban Quản lý vịnh Hạ Long có thông báo số 1030/TB-BQLVHL hướng dẫn thực hiện Quy định về miễn, giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.
Theo đó,  đối tượng được miễn phí tham quan là trẻ em quốc tịch Việt Nam và trẻ em quốc tịch nước ngoài có chiều cao dưới 1,2 m (hoặc trẻ em dưới 07 tuổi). Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
Đối tượng được giảm 50% phí tham quan thuộc diện người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.
Đối tượng được giảm 20% mức phí tham quan là Trẻ em có quốc tịch Việt Nam và trẻ em có quốc tịch nước ngoài từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Các đối tượng được miễn, giảm phí tham quan phải xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tại quầy vé của Ban Quản lý vịnh Hạ Long. (Hướng dẫn chi tiết, truy cập theo link: https://drive.google.com/file/d/1fryGK1qnx6hw3VajXq2vpnQ6V1WJUh8D/view?usp=sharing
/.

 


Hoàng Hương


Đối tác khách hàng