Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị tạm giữ

     Ngày 27.8, UBND thành phố Hạ Long có Thông báo 524/TB-UBND về việc tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ.
     Đây là  phương tiện thủy vi phạm khi đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. UBND thành phố Hạ Long thông báo tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu, quản lý hợp pháp của phương tiện trên đến Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (địa chỉ: số 166 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long) để giải quyết.
     Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến làm việc kèm theo giấy tờ hợp pháp của các phương tiện, UBND thành phố Hạ Long sẽ tiến hành xử lý các phương tiện trên theo quy định của pháp luật.

     Thông tin chi tiết của Thông báo, truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1Bmz20dbrbJSDOWtMIPatAGqnKrBqLU1X/view?usp=sharing  

Ngô Nga
 


Đối tác khách hàng