Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị tạm giữ

     Vừa qua, UBND thành phố Hạ Long có Thông báo về việc tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ.
     Đây là 03 phương tiện thủy vi phạm khi đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. UBND thành phố Hạ Long thông báo tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu, quản lý hợp pháp của 03 phương tiện trên đến Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (địa chỉ: số 166 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long) để giải quyết.
     Trong thời hạn kể từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 24.8.2019 nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến làm việc kèm theo giấy tờ hợp pháp của các phương tiện, UBND thành phố Hạ Long sẽ tiến hành xử lý các phương tiện trên theo quy định của pháp luật.
    Thông tin chi tiết của Thông báo, truy cập link: https://drive.google.com/drive/folders/1nFdHFleVmVvd5oZC-v3U_R36z6dc9fXk?usp=sharing
Ngô Nga
 

Đối tác khách hàng