Thực tập phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long

Ngày 22/6, tại khu vực bến đón khách hang Cỏ (thuộc địa bàn Trung tâm bảo tồn 3- trên vịnh Hạ Long), Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp với phòng cảnh sát PCCC (Công an Tỉnh), phòng Cảnh sát Thủy (Công an tỉnh)tổ chức thực tập phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ,  cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long năm 2019 (PCTT-CN-CHCN và ƯPSCTD.

Tham gia diễn tập cógần 50 viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc Ban; đại diện Hợp tác xã dịch vụ du lịch Vạn chài Hạ Long; Công ty Cổ phần Ngọc Trai Hạ Long và Công ty Cổ phần du thuyền Đông Dương.

Với các tình huống giả định “Cháy – Cứu nạn - Ứng phó sự cố tràn dẩu” tại 02 nội dung: “Chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, sơ tán tài sản” và “Cháy lớn, có tràn dầu và tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn”, các lực lượng khẩn trương, nhanh chóng phối hợp triển khai.

Chương trình diễn tập nhằm rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống tại chỗ khi xảy ra các sự cố về thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn và ƯPSCTD cho các đơn vị trực thuộc Ban; nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống về thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn và tràn dầu có thể xảy ra trên Vịnh; nâng cao công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài cơ quan trong quá trình xử lỷ tình huống tại chỗ; rèn luyện kỹ năng chỉ đạo, điều hành phối hợp cho viên chức, lao động là lãnh đạo từ cấp Tổ, phòng và Trung tâm.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Kết thúc cuộc diễn tập, Ban tổ chức đã rút kinh nghiệm về phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ và cứu hộ cứu nạn./.
Một số hình ảnh thực tập:


 

Hoàng Hương - Thu Hiền


Đối tác khách hàng