Tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "nghiên cứu tác động của con người và biến đổi khí hậu đến quá trình vận chuyển bùn cát, bồi lắng vịnh Hạ Long - Bái Tử Long và đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực"

Ngày 22.1, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "nghiên cứu tác động của con người và biến đổi khí hậu đến quá trình vận chuyển bùn cát, bồi lắng vịnh Hạ Long - Bái Tử Long và đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực".Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian vừa qua, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường biển thực hiện đề tài nghiên cứu cấp tỉnh "nghiên cứu tác động của con người và biến đổi khí hậu đến quá trình vận chuyển bùn cát, bồi lắng vịnh Hạ Long - Bái Tử Long và đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực". Đề tài này có 2 mục tiêu: đánh giá được những đặc trưng cơ bản về nguồn cung cấp, quá trình vận chuyển và bồi lắng bùn cát tại khu vực vịnh Hạ Long - Bái Tử Long; đánh giá được tác động của con người và biến đổi khí hậu đến quá trình vận chuyển bùn cát, bồi lắng khu vực vịnh Hạ Long - Bái Tử Long và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.
Tại buổi tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh " nghiên cứu tác động của con người và biến đổi khí hậu đến quá trình vận chuyển bùn cát, bồi lắng vịnh Hạ Long - Bái Tử Long và đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực ", đồng chí Nguyễn Huyền Anh -Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã ghi nhận những kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả thực hiện đề tài của Viện Tài nguyên và Môi trưởng biển trong  2 năm qua và mong muốn Viện Tài nguyên và Môi trường biển sau khi chuyển giao để ứng dụng kết quả của đề tài tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý vịnh Hạ Long trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

 

Anh Nga


Đối tác khách hàng