Tiếp tục dừng đón khách tham quan vịnh Hạ Long đến ngày 15.4

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 1914/UBND-DL1 về việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiếp tục tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch, lưu trú tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đến hết ngày 15.4.2020.
     Trong thời gian tạm dừng đón tiếp, phục vụ khách tham quan, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thường xuyên như bảo vệ Di sản, tuần tra kiểm soát, nghiên cứu khoa học làm cơ sở bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Di sản; đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất khi vịnh Hạ Long đón khách trở lại.

 

Nga Ngô


Đối tác khách hàng