Trên 200 tổ chức, cá nhân có phương tiện thủy, bè mảng ký cam kết không neo đậu trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Vừa qua, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức tuyên truyền Thông báo số 673/TB-UBND ngày 29/10 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về việc không neo đậu phương tiện thủy, bè mảng trái phép trong khu vực bảo vệ tuyệt đối Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Sau gần 1 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thông báo, đã có 215 tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên vịnh Hạ Long đã được cán bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tuyên truyền, quán triệt nội dung này.
 

Cán bộ Trung tâm bảo tồn II (Ban Quản lý vịnh Hạ Long) tuyên truyền Thông báo tới bà con ngư dân


Việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của nhà nước và pháp luật tới các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ trên vịnh Hạ Long được Ban Quản lý vịnh Hạ Long thường xuyên quan tâm, góp phần làm tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long./.

Anh Thảo - Hoàng Hương


Đối tác khách hàng