Triển khai các hoạt động thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trong các hoạt động du lịch, dịch vụ trên vịnh Hạ Long

     Từ ngày 01.9.2019, các hoạt động du lịch, dịch vụ trên vịnh Hạ Long sẽ không sử dụng, bán các sản phẩm từ nhựa dùng 1 lần. Đây là nội dung của thông báo số 475/TB-UBND của UBND thành phố Hạ Long về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trong các hoạt động du lịch, dịch vụ trên vịnh Hạ Long.
     Chi tiết nội dung thông báo tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1yKZQ-8ETMOkPqorJMf1pQuFE-vmqXbXR/view? usp=sharing&fbclid=IwAR0GZROjm0U9TCxXxJwmNYiR4ZFMDSgCqWkstAMesRTGVaPOvb5xaQ4xLqM

 

Tổ tuyên truyền


Đối tác khách hàng