Triển khai thí điểm phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng khách quốc tế Tuần Châu

Ngày 15/11, UBND tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 8565/UBND-XD2  đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai thí điểm phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng khách quốc tế Tuần Châu.
Theo đó, trong qua trình triển khai phương án, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý vịnh Hạ Long thông báo lộ trình thực hiện cụ thể và nội dung Phương án tới các chủ tàu hoạt dộng du lịch trên vịnh Hạ Long. Đồng thời triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách du lịch trong và ngoài nước biết, đảm bảo tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ tàu, nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp và thống nhất cụ thể với các sở, ngành, địa phương liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; cung cấp thông tin đầy đủ về giá vé, nơi bán vé ghép tàu, vé tham quan, thời gian hành trình, tên tàu, quyền lợi và trách nhiệm của khách du lịch…; khắc phục triệt để tình trạng “cò mồi”, chèo kéo khách và các bất cập hiện có tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu; đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Phương án.
UBND tỉnh giao các sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Tài Chính, Nội vụ; UBND thành phố Hạ Long, Chi hội tàu du lịch Hạ Long và đề nghị Công ty  TNHH Âu Lạc Quảng Ninh chủ động phối hợp với Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai thực hiện Phương án.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long là đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thí điểm Phương án, thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm để củng cố cơ sở pháp lý, hoàn thiện nội dung Phương án đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, trình các cơ quan chức năng thẩm định các nội dung chuyên ngành trong phương án… làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt chính thức phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.
Thời gian thí điểm triển khai Phương án đến hết tháng 01/2019.
Phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu sẽ góp phần giúp khách du lịch giảm thời gian chờ đợi xuất bến, tránh tình trạng môi giới, “cò mồi”; đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đón tiếp, phục vụ khách quan vịnh Hạ Long ./.

Hoàng Hương


Đối tác khách hàng