Tuyên truyền chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5/2020

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học, ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” (gốc tiếng Anh: “Our solutions are in nature”). Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.
Hưởng ứng sự kiện này, từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 28/3/2020, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã tổ chức 04 lớp tập huấn “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”. Ngoài việc chia sẻ, cập nhật các kiến thức quản lý, bảo tồn các giá trị của Di sản, các cán bộ phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu đã lồng ghép nội dung tuyên truyền thông điệp của Liên hiệp quốc về chủ đề ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 cho 161 cán bộ, viên chức và người lao động của Ban vào nội dung tập huấn về Giá trị đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long.
Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ của Ban đang công tác tại các đơn vị, trung tâm quản lý các điểm tham quan trên vịnh đã được cập nhật những kiến thức về tổng quan giá trị đa dạng sinh học, tầm quan trọng, những lợi ích từ giá trị đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long mang đến cho người dân, tại sao phải bảo tồn giá trị đa dạng sinh học và một số hoạt động trong công tác bảo tồn giá trị đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long đã được triển khai từ khi được thành lập đến nay. Những nội dung chia sẻ được tổng hợp và hệ thống từ thực tế công việc, giúp cho các cán bộ, viên chức và người lao động của Ban hiểu rõ hơn về giá trị đa dạng sinh học, đặc biệt là hướng đến lối sống hài hòa với thiên nhiên, tích cực triển khai các công tác bảo tồn dựa vào thiên nhiên để bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long một cách hợp lý. Qua đó, ý thức và nhận thức đối với việc bảo tồn giá trị đa dạng sinh học của Hạ Long được nâng lên rõ rệt. Các học viên tích cực trao đổi và tương tác đã thể hiện được sự quan tâm của các học viên đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long.
Một số hình ảnh tuyên truyền trong lớp tập huấn:

 

  Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu

 
  

Đối tác khách hàng