Cơ cấu Tổ chức - Bộ máy

    Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiện nay có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động  là  378 người.
    Bộ máy gồm: lãnh đạo Ban (01 Trưởng ban, 03 Phó trưởng ban) và 10 đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu, Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan, Trung tâm Cứu nạn cứu hộĐội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên Hạ Long, Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long, Trung tâm bảo tồn I, Trung tâm bảo tồn II, Trung tâm bảo tồn III). 
    Ông Phạm Hồng Hà - Phó Bí Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
    Ban Quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. 
     Sơ đồ tổ chức, bộ máy:


Văn phòng

Đối tác khách hàng